Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); www.heykapi.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Başpınar (Organize) O.S.B. Mh. O.S.B. 4. Bölge 83413 Nolu Cd. No: 13/1 İç Kapı No: 0 Şehitkamil / Gaziantep adresinde bulunan Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile; www.heykapi.com ve mobil uygulamasına (“HeyKapı Platform”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı (“Üye”) arasında, Üye'nin Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'nin sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı "Taraf" birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

Açık Pazar: Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" sıfatıyla Satıcı’lar ile Alıcı’ları HeyKapı Platform üzerinden buluşturarak Satıcı’ların HeyKapı Platform’dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak aracılık ettiği modeli ifade eder.

Alıcı: Platform’dan ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek kişileri ifade eder.

Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi: Üyeler’in HeyKapı Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve HeyKapı Platform üzerinden https://www.heykapi.com/gizlilik-sozlesmesi linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası: Üye’nin HeyKapı Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler: Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Satıcı: Açık Pazar butiklerinde Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında HeyKapı Platform’a üye olan ve oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

3. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, HeyKapı Platform’da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve HeyKapı Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

3.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’den talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ye ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.

3.3. Üye, HeyKapı Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, HeyKapı Platform’da yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.4. Açık Pazar butiklerinde, bir diğer deyişle Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin HeyKapı Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması durumunda Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır. Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Açık Pazar butiklerinde HeyKapı Platform’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.5. Üye, Açık Pazar butiklerinde HeyKapı Platform üzerinden herhangi bir Satıcı'dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Açık Pazar butiklerinde sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

3.6. Açık Pazar butiklerinde Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., aracı hizmet sağlayıcı statüsünden ve Satıcı ile imzalamış olduğu sözleşmedeki yetkisinden kaynaklı olarak; Üye’nin Satıcı’dan satın alacağı ürünlere dair, Satıcı adına ürün bedelini tahsilat yetkisine sahip olacak ve Alıcı Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ye yapacağı söz konusu bu ödemeyle, Satıcıya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacak ve ayrıca Satıcı’ya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır.

3.7. Üye, Heykapı Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Heykapı Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Heykapı Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.8. Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.9. Heykapı Platform’a üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Heykapı Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletebilecektir.

3.10. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Heykapı Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. Üye, Heykapı Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

· Heykapı Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

· Heykapı Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

· Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

· Yorum ve puanlama bölümünün; Heykapı Platform’daki yorumları Heykapı Platform dışında yayınlamak gibi Heykapı Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

· Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin Heykapı Platform’da paylaşılması;

· Virüs veya Heykapı Platform’a, Heykapı Platform’un veri tabanına, Heykapı Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

· Heykapı Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Heykapı Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Heykapı Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

3.12. Üye’nin Heykapı Platform’u 3.11. maddesi başta olmak üzere, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Üye’nin Heykapı Platform’u tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir. Bu kapsamda Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 3.11. maddede belirtilen yorum ve puan bölümünde devamlı olarak inceleme yapacak, 3.11. maddede belirtilen şekilde bir yorumun tespit edilmesi halinde bahse konu içerik Heykapı Platform’da yayınlanmayacaktır. Üye nihai kararın münhasıran Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.13. Üye, Heykapı Platform’da yaptığı işlemleri Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ye maddi ve Heykapı Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Heykapı Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

3.14. Heykapı Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4. GİZLİLİK

4.1. Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Üye'nin Heykapı Platform’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Heykapı Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel veriler https://www.heykapi.com/gizlilik-sozlesmesi linkinde yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz ve info@heykapi.com elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilirsiniz.

4.3. Üye tarafından Heykapı Platform’da beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Heykapı Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

4.4. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

“Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.” markası ve logosu, “Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.” mobil uygulamasının ve Heykapı Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye, Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Heykapı Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Heykapı Platform’da yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Heykapı Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Heykapı Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7. MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

8. MUHTELİF HÜKÜMLER

8.1. Delil sözleşmesi;Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda SA’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

8.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü;İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Gaziantep Tüketici Hakem Heyetleri ve Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

8.3. Bildirim; Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

8.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri; Üye, Colorix Carpet Tesktil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

8.6. Tadil ve Feragat; Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

*8 (sekiz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.